Αρνήθηκε το βουλευτικό αυτοκίνητο ο Μ. Τρεμόπουλος

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων αρνήθηκε να πάρει το αυτοκίνητο που παρέχει η Βουλή για βουλευτές και ευρωβουλευτές.
Για λόγους κυρίως συμβολισμού, με σκοπό να δείξει ότι η χώρα μας πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στην προώθηση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και του σιδηροδρόμου, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλος δεν θα πάρει το αυτοκίνητο που διαθέτει η Bουλή για τους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές. Συνέχεια