Στη Ρόδο ο Νίκος Χρυσόγελος

“Το Ν. Αιγαίο μπορεί να ξαναγίνει κέντρο της πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας, χώρος άνθισης μιας νέας, “πράσινης” οικονομίας που σέβεται το περιβάλλον και διασφαλίζει την μακροχρόνια ευημερία των νησιωτικών κοινωνιών, εργαστήρι νέων μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης, γέφυρα στο διάλογο των πολιτισμών”, τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής της κίνησης για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ” που βρέθηκε την Τρίτη 10 Αυγούστου στη Ρόδο, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιοδείας που έχει ξεκινήσει από τη Σύρο στις 3 Ιουλίου.  Ο Νίκος Χρυσόγελος παρουσίασε, μαζί με τα μέλη της Γραμματείας της κίνησης Αλέξανδρο Λουϊζίδη και Δημήτρη Γρηγοριάδη, τα κύρια σημεία της εκλογικής Διακήρυξης αλλά και του Προγράμματος του “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ”. Συνέχεια

Τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ρόδου

Τα προβλήματα που υπάρχουν στο νησί της Ρόδου είναι ανάλογα με τα προβλήματα της υπόλοιπης Ελλάδας με τις ιδιαιτερότητες βεβαίως αλλά και τα επιπλέον προβλήματα που διακρίνουν μια νησιωτική περιοχή.

Ενεργειακό

Οριακά είναι τα πράγματα όσον αφορά τη σχέση ζήτησης – παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί μας. Οι καθυστερήσεις στο νέο σταθμό παραγωγής, η έλλειψη σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας και η χαμηλή διείσδυση (4%) των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  συνθέτουν ένα θολό τοπίο όσον αφορά την ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική τροφοδοσία του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια. Εντύπωση προκαλεί η αλόγιστη αύξηση της κατανάλωσης (διπλασιάστηκε μέσα σε 13 χρόνια) και η απάθεια όλων μπροστά στο φαινόμενο. Συνέχεια