Η εισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου για το Καλάθι του Ν. Αιγαίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στη Ρόδο στις 26 Φεβρουαρίου

Οικολογικός Άνεμος στο Ν. Αιγαίο

Οικολογικός Άνεμος στο Ν. Αιγαίο

Η εισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου για το Καλάθι του Ν. Αιγαίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στη Ρόδο στις 26 Φεβρουαρίου

Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος στο Ν. Αιγαίο

Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος στο Ν. Αιγαίο

26 Φεβρουαρίου 2013

Το καλάθι των προϊόντων της Περιφέρειας θέλει κι άλλο πλέξιμο!
Για να είναι χρήσιμο και να κρατήσει στον χρόνο

Εισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου Περιφερειακού Σύμβουλου με τον Οικολογικό Άνεμο,
Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο,
Για το Θέμα 3: Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, Ρόδος 26/2.

“Το Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι ένα καλό πρώτο βήμα, είναι μια καταγραφή μέρους των προϊόντων του Νοτίου Αιγαίου, αλλά είναι ανεπαρκές. Ας το δούμε ως το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής της περιφέρειας για την γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στην περιοχή μας» δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος σχετικά με το θέμα και τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιου, στη Ρόδο.

Στην εισήγησή του ο Νίκος Χρυσόγελος, εκ μέρους του Οικολογικού Ανέμου στο Νότιο Αιγαίο, αναφέρθηκε κατ΄αρχας στις ελλείψεις – αδυναμίες του «Καλαθιού». Χαρακτηριστικά προϊόντα μικρών και μεγάλων νησιών απουσιάζουν, όπως απουσιάζει και η σύνδεση με τις νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική παραγωγή γενικά και στα μικρά νησιά του Αιγαίου ειδικότερα. Βασικό έλλειμμα είναι επίσης η σύνδεση της πρότασης με συναφείς πολιτικές, όπως για την γενετική ποικιλότητα, την επεξεργασία αποβλήτων, την υγεία, κ.ά. Και βέβαια, αυτό που χρειάζεται παραπέρα είναι η ανάπτυξη – διαμόρφωση στόχων, χρονοδιαγραμμάτων και εργαλείων εφαρμογής και χρηματοδότησης με βάση προτεραιότητες

Οι προτεραιότητες του Οικολογικού Ανέμου στη στρατηγική για το καλάθι είναι:
– Η κάλυψη των αναγκών σε προϊόντα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
– Η κατανάλωση των τοπικών προϊόντων από τους τουρίστες που επισκέπτονται τα νησιά μας
– Η προώθηση των τοπικών ποικιλιών (σπόρων και φυλών ζώων), και της βιολογικής / οικολογικής γεωργίας
– Η προτεραιότητα σε πολλά προϊόντα μικρής ποσότητας αλλά υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, και όχι στην αύξηση των ποσοτήτων παραγωγής λίγων προϊόντων
– Η παροχή διευρυμένων δυνατοτήτων στήριξης των αγροτών για τυποποίηση /μεταποίηση των προϊόντων τους και ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων
– Η δημιουργία και στήριξη Ομάδων Παραγωγών, στις οποίες θα ενταχθούν και οι νέοι που στρέφονται στον αγροτικό τομέα.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω, αλλά και αναλυτική αναφορά σε πιο εξειδικευμένες προτάσεις μας
– για επί μέρους προϊόντα και δράσεις υποστήριξης
– τις Αγροδιατροφικές Συμπράξεις και τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας
– την απαραίτητη αγροτική έρευνα και σύνδεσή της με την παραγωγή
– την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού
– τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων για την αγροτική παραγωγή,
– τη μελισσοκομία και την αλιεία

Οι ελλείψεις στα προϊόντα του καλαθιού και οι αδυναμίες στις προτεινόμενες δράσεις

Δεν αρκεί να μιλάμε για καλάθι προϊόντων, αλλά για καλάθι προϊόντων που βασίζονται όχι μόνο σε τοπικά προϊόντα αλλά και σε τοπικές ποικιλίες ειδών (φυτών και ζώων). Η στρατηγική της περιφέρειας πρέπει να έχει τίτλο “καλή τροφή, καλή γεωργία στο Νότιο Αιγαίο”. Όμως πρέπει να υπάρχει στρατηγική.

. Για αυτό τον λόγο εντοπίζουμε τα προβλήματα για να τα αντιμετωπίσουμε:

 Το Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει πολλές ελλείψεις προϊόντων από τα διάφορα νησιά. Ενδεικτικά, απουσιάζουν προϊόντα από τα μικρά νησιά, όπως πχ η Κάσος (η ελαϊκή, ο οψητάρης, το καούλι), αλλά και μεγαλύτερων νησιών, όπως η Νάξος (πχ Κίτρο Νάξου, φασόλια -μπαρμπούνια πολίτικα ορεινής Νάξου, κρεμμύδια Κωμιακής). Επομένως, η διαμόρφωση του πρέπει να είναι ανοικτή, η διαβούλευση πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί σε κάθε νησί ώστε να συμπληρωθεί το καλάθι. Θα πρέπει, επίσης, ο πραγματικός αριθμός των ζώων να διασταυρωθεί πολλαπλώς.
 Βασική αδυναμία της πρότασης είναι η απουσία σύνδεσης και εξειδίκευσης της με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, την στρατηγική Ευρώπη των γεύσεων (έκθεση του Πράσινου Ευρωβουλευτή Ζ. Μποβέ) που δίνει μεγάλη έμφαση στα προϊόντα νησιωτικών και ορεινών περιοχών, αλλά ακόμα και με τον Κανονισμό για τη Γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (που ψηφίστηκε πρόσφατα από το ΕΚ, ήμουν εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων στην Ολομέλεια). Έναν Κανονισμό που προβλέπει 31 εκατομμύρια Ευρώ περίπου που απαιτεί διαβούλευση, στρατηγική, ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών εφαρμογής. Το πρόγραμμα αυτό μέχρι τώρα διαχειρίζονταν κεντρικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 Βασικό έλλειμμα είναι η σύνδεση της πρότασης για Καλάθι Προϊόντων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τις πολιτικές για την γενετική ποικιλότητα, την επεξεργασία αποβλήτων, τις πολιτικές για την υγεία, την προώθηση οικολογικών / παραδοσιακών μεθόδων τυποποίησης – συντήρησης αξιοποιώντας κι εξελίσσοντας υπάρχουσα εμπειρία (πχ αναφέρω συντήρηση ψαριών στην Λέρο, τυροκόμηση υψηλής ποιότητας με παραδοσιακούς τρόπους που διατηρούν την ποιότητα τυριών και θέματα τα οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει η παστερίωση).
 Και βέβαια, αυτό που χρειάζεται παραπέρα είναι η ανάπτυξη – διαμόρφωση στόχων, χρονοδιαγραμμάτων και εργαλείων εφαρμογής με βάση προτεραιότητες που θα έχουν αποφασιστεί (και όχι απλά η παράθεση προτάσεων). Καθώς βεβαίως και η ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων. Για παράδειγμα σήμερα, η προκήρυξη για μεταποίηση αποκλείει τους έχοντας ασφάλιση ΟΓΑ, ενώ όλοι στα λόγια υποστηρίζουμε ότι πρέπει οι ίδιοι οι αγρότες να περάσουν στην μεταποίηση, ώστε να κρατούν μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας των προϊόντων.

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ θεωρούμε ότι προτεραιότητες της στρατηγικής για το καλάθι, πρέπει να είναι:

 Κάλυψη των αναγκών σε προϊόντα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να μειωθεί η εισαγωγή αγροτικών προϊόντων, να μείνουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερη πόροι που σήμερα εξάγονται για εισαγωγή προϊόντων, να ενισχυθεί η ανταλλαγή και το εμπόριο μεταξύ των νησιών, κάτι που θα αναζωογονήσει τη συνεργασία και θα ενισχύσει τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ των νησιών.
 Παράλληλα, στην ίδια προτεραιότητα, πρέπει να είναι η κατανάλωση των τοπικών προϊόντων από τους τουρίστες που επισκέπτονται τα νησιά μας, και γι αυτό είχαμε προτείνει η καμπάνια προβολής για τον τουρισμό να επικέντρωνε σε αυτό ακριβώς το θέμα. 45.000.000 γεύματα των τουριστών της Ρόδου θα έπρεπε – αν συνδέονταν ο τουρισμός με την πρωτογενή παραγωγή – και θα μπορούσε να ενισχύσει την πρωτογενή παραγωγή. Αν ο τουρισμός συνδέεται με την αύξηση των εισαγωγών χαμηλής ποιότητας, φτηνών προϊόντων δεν οδηγεί σε βιώσιμα μοντέλα οικονομίας.
 Η προώθηση των τοπικών ποικιλιών (σπόρων και φυλών ζώων), και της βιολογικής / οικολογικής γεωργίας που αξιοποιεί την εμπειρία και γνώση των νησιωτικών κοινωνιών, και των αναγκαίων υπηρεσιών και υποδομών που απαιτούνται (πχ τράπεζες σπόρων, έρευνα) που μακάρι να αποτελέσουν και τη βάση για το πρασίνισμα και τον εκδημοκρατισμό της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως προτείνουμε οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο ενόψει της υιοθέτησης του Κανονισμού για την νέα ΚΑΠ. Ως Περιφέρεια πρέπει να παρέμβουμε και σε επίπεδο κυβέρνησης και σε επίπεδο Ελλήνων ευρωβουλευτών ώστε να υποστηριχθεί ενεργά μια σοβαρή μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και όχι η σπατάλη πόρων στην αποτυχημένη παλιά ΚΑΠ. Προτείνουμε επίσης να γίνουν συντονισμένες δράσεις σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και ανά νησί και περιοχές (στα μεγάλα νησιά) για την προώθηση της βιολογικής παραγωγής με συλλογική ένταξη ολόκληρων περιοχών και την ενθάρρυνση δημιουργίας ομάδων παραγωγών. Οι μεμονωμένες νησίδες βιολογικής γεωργίας αποδείχτηκε ότι είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Να αναληφθούν ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες για διατήρηση του γενετικού υλικού ντόπιων ποικιλιών και αξιολόγησή τους για παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και όχι σε αναδιαρθρώσεις με νέες ποικιλίες.
 Προτεραιότητα να δοθεί σε πολλά προϊόντα μικρής ποσότητας αλλά υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα μπορέσουν να γίνουν επώνυμα είτε με branding είτε με πιστοποιήσεις, και όχι στην αύξηση των ποσοτήτων παραγωγής λίγων προϊόντων.
 Πρέπει, επίσης, να εντάξουμε όλες τις διαφορετικές πρωτοβουλίες και φορείς γύρω από τη γεωργία, τη διατροφή, τον τουρισμό, την έρευνα, σε μια στρατηγική από το χωράφι μέχρι το τραπέζι και το ράφι, στο πλαίσιο της στρατηγικής “καλή διατροφή, καλή γεωργία”. Να προσπαθήσουμε αυτό να είναι και το μήνυμα της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2014.
 Στην υπάρχουσα αλλά και στην νέα προγραμματική περίοδο, να υπάρχουν διευρυμένες δυνατότητες για αγρότες προκειμένου να ενισχυθούν για να προχωρήσουν σε τυποποίηση, μεταποίηση των προϊόντων τους, αλλά και δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων και ξενώνων.
 Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία Ομάδων Παραγωγών από αγρότες και μελισσοκόμους, στην οποία να εντάσσονται και νέοι ενδιαφερόμενοι -άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι με διαθέσιμη αγροτική γη: Να ξεκινήσουν άμεσα δράσεις στήριξης τέτοιων ομάδων για την επιλογή προϊόντων και μεγέθους επενδύσεων, αλλά και για την τοποθέτησή τους στην αγορά -με άμεσους τρόπους: αγροτικές λαϊκές /σύμφωνα με τουριστικές μονάδες.

Τέλος, είναι άμεση προτεραιότητα να δραστηριοποιηθούμε ως περιφέρεια για να συσταθεί σε επίπεδο χώρας Ομάδα εργασίας για την υποστήριξη της αναλυτικής πρότασης προς την ΕΕ μέσα στο 2013 για την ονομασία προϊόντων με τον όρο «νησιωτικά», στο πλαίσιο της έκθεσης του ΕΚ “Ευρώπη των γεύσεων”. Ο Νίκος Χρυσόγελος συνδιοργανώνει στα μέσα Μαΐου στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τον Χρήστο Δουλκερίδη, ροδίτη στην καταγωγή, υπουργών των Πράσινων στην περιφέρεια των Βρυξελλών ένα σύνολο εκδηλώσεων με θέμα την προώθηση της καλής διατροφής και της καλής γεωργίας στο πλαίσιο ανάπτυξης “των δρόμων του μεζέ” που συναντάνε τους “δρόμους του κρασιού¨.

Άλλες προτάσεις μας για επιμέρους προϊόντα και δράσεις στήριξης:

• Χρειάζεται η υποστήριξη της αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής κρασιού στο νησιά. Σε πολλά νησιά οι παραγωγοί είναι σε απελπιστική κατάσταση γιατί «μαθαίνουν ότι είτε πρέπει να ξεριζώσουν αμπέλια είτε πρέπει να καταβάλλουν υψηλά πρόστιμα, γιατί η διοίκηση δεν έχει ολοκληρώσει και συμπληρώσει / ανανεώσει το μητρώο αμπελουργών, πολύ περισσότερο που σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί πολλά αμπέλια. Ενδεικτικά στη Νάξο, όπου ο Διόνυσος δίδαξε στους ανθρώπους την τέχνη του κρασιού, μέχρι σήμερα δεν έχει κατοχυρωθεί το κρασί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Θα πρέπει λοιπόν να οργανωθεί πρόγραμμα καταγραφής των τοπικών ποικιλιών, αναδιάρθρωσης αμπελώνων, στην προοπτική της κατοχύρωσης Ονομασίας Προέλευσης. Ειδικά για τα αμπέλια και τις παραδοσιακές ποικιλίες, να υπάρξει κινητοποίηση ώστε να εξαιρεθούν τα νησιά από τις προβλέψεις του Κανονισμού που απαγορεύει νέες φυτεύσεις αμπελώνων για τους ειδικούς και σημαντικούς λόγους κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνοχής των ορεινών τους περιοχών.
• Προτείνουμε ακόμη να αξιοποιηθούν τα αποθεματικά του Προγράμματος Μπαλτατζής για την άμεση ενεργοποίηση (με διαδικασίες fast track) προγράμματος άμεσης ενίσχυσης προς τις υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας παραδοσιακών προϊόντων: με απλοποιημένες διαδικασίες, μικρό ύψος ενίσχυσης, κατάργηση όρων φερεγγυότητας από Τράπεζες για την ένταξη, ενίσχυση και κεφαλαίου κίνησης και όχι για άλλη μια φορά για έξοδο από τη γεωργία και την ενίσχυση αφηρημένα του τουρισμού.
• Καθιέρωση αγορών παραγωγών τοπικών προϊόντων στα μεγάλα ιδίως νησιά
• Ενίσχυση των μικρών τοπικών παραγωγών και των τοπικών ομάδων παραγωγών, με απαίτηση για αποκεντρωμένα προγράμματα για γαλακτοκομικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά για τα σχολεία και τα νοσοκομεία κλπ
• Ενεργοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και των ΟΤΑ και των συλλογικών φορέων των νησιών για να εφαρμοστεί και στα νησιά μας η διαδικασία παροχής νέων αγροτικών κλήρων από δημόσια γη σε όσους θέλουν να αρχίσουν το επάγγελμα του αγρότη, με κριτήρια τις δυνατότητες των υποψηφίων και την συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και παραγωγικούς όρους για ένα συγκεκριμένο διάστημα
• Επίσης, η Περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει ώστε να μειωθεί το κόστος ενεργειών για πιστοποίηση προϊόντων, απονομή καθεστώτος Π.Ο.Π σε προϊόντα κά, μέσα από συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τις ομάδες παραγωγών ή αξιόπιστων αγροτικών συνεταιρισμών. Σήμερα για το θέμα αυτό απαιτούνται περίπου 20.000 ευρώ για ένα προϊόν, κάτι που δεν μπορούν να σηκώσουν σήμερα οι νησιωτικές κοινωνίες.
• Ενίσχυση συλλογικών μηχανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
• Οι ενισχύσεις στους τομείς τουρισμού και πολιτισμού στη νέα προγραμματική περίοδο 2013-2020 να κατευθύνονται κυρίως σε Ολοκληρωμένα Καινοτόμα Σχέδια Τουριστικής Ανάπτυξης / Σύνδεσης Τουρισμού – Τοπικής Παραγωγικής ταυτότητας -Πολιτισμού – Περιβάλλοντος,

Για την απαραίτητη αγροτική έρευνα και σύνδεσή της με την παραγωγή
Προτάσεις άμεσης εφαρμογής:
• Πρώτη καταγραφή ερευνητικών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με πρωτοβουλία και συντονισμό της περιφέρειας, και με βάση προτάσεις συνεταιρισμών, συλλογικών αγροτικών οργάνων ομάδων παραγωγών, επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (από τα κάτω προς τα πάνω)
• Δημιουργία επιδεικτικών πιλοτικών αγροκτημάτων, με συλλογικές κοινές προσπάθειες των επαγγελματιών αγροτών και προγραμματικές συμβάσεις με Δήμους και Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Πανεπιστήμια όπου θα δοκιμάζονται ή θα φυλάσσονται ως παρακαταθήκη, καλλιέργειες ή εκτροφές με στοιχεία πραγματικών αποτελεσμάτων.

Σχετικά με την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού

Στην πρόταση αναφέρεται συνοπτικά ότι η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού δύναται να επιτευχθεί μέσω της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης (ΔΗΜΗΤΡΑ) και οργανώσεις σεμιναρίων από τις αγροδιατροφικές συμπράξεις.

Από πλευράς μας, θέλουμε να προτείνουμε την άμεση ενεργοποίηση των υφιστάμενων –ανενεργών- Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία του ΕΛΟΓ Δήμητρα με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους ΟΤΑ αλλά και κοινωνικούς συνεταιρισμούς που μπορεί να συσταθούν ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Η κατάρτιση θα πρέπει να βασίζεται σε επαναλαμβανόμενα σεμινάρια σύντομης διάρκειας, ώστε να μπορούν να συνδυάζονται με τις αγροτικές δραστηριότητες. Προτείνουμε τέλος να γίνει θεσμοθέτηση των Αγροτικών Μεντόρων, με στόχο την προβολή και δικτύωση πετυχημένων αγροτικών πρακτικών και επιχειρήσεων νέων γεωργών, αλλά και την κατάρτιση των αγροτών από τα μικρά νησιά.

Προτείνουμε επίσης να εισαχθούν στοιχεία της πρωτογενούς παραγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Τέλος πρόταση μας είναι η δημιουργία δύο γεωργικών σχολείων, για την Περιφέρεια μας –ένα ανά νομό.

Σχετικά με τις Αγροδιατροφικές Συμπράξεις και το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

Στην πρόταση αναφέρεται από ποιους φορείς μπορεί να συσταθεί σε επίπεδο Περιφέρειας, αλλά και ότι –βάσει του Νόμου- για τις νησιωτικές Περιφέρειες προβλέπεται και η σύσταση Αγροδιατροφικών συμπράξεων ανά νησί με πρωτοβουλία των αντίστοιχων Δήμων. Δεν γίνεται όμως καμία περισσότερη ανάλυση για το ποιο σχήμα τελικά προτείνεται.

Πρότασή μας είναι να δημιουργηθούν περισσότερες αγροδιατροφικές συμπράξεις από φορείς ομάδων νησιών, με βάση τα παραγωγικότερα αγροτικά νησιά της Περιφέρειας, και να προβλεφθεί ένα περιφερειακό σχήμα συντονισμού. Η τοπικότητα και η μικρή έκταση δράσης των νησιωτικών και διανησιωτικών συμπράξεων θα βοηθήσει στην καλύτερη συνεργασία των νησιών, με ισοδύναμη εκπροσώπηση ανεξάρτητα μεγέθους και πληθυσμού στις αποφάσεις, αλλά και στη συνεργασία μικρών και μεγάλων παραγωγών. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να αναληφθούν δράσεις διαβούλευσης και ανταλλαγών –με πρωτοβουλία της Περιφέρειας.

Το τοπικό σύμφωνο ποιότητας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτείνεται να είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που θα έχει ως στόχο να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και να συμβάλει στην διαφύλαξη της παραδοσιακής διατροφής μέσω της δημιουργίας και κατοχύρωσης του σήματος «Νότιο Αιγαίο». Θα πρέπει όμως να γίνει παραπέρα ανάλυση –διαβούλευση –πρόταση για τη συνεργασία του προτεινόμενου Περιφερειακού Συμφώνου Ποιότητας με ήδη διαμορφούμενα Σύμφωνα ανά νησί, όπως τα υπό διαμόρφωση ΤΠΣ για το Ελληνικό Πρωινό σε Νάξο και Κω, η πρωτοβουλία της Σαντορίνης για μια Σαντορίνη –Γαστρονομικό προορισμό, η Λέσχη γαστρονομίας Μυκόνου, κλπ.

Για τη Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων,
• Να αναληφθούν πρωτοβουλίες πίεσης προς το Υπουργείο και συντονισμού απαραίτητων δράσεων, ώστε να προχωρήσει η κατάρτιση των Σχεδίων Βιώσιμης Διαχείρισης και Δράσης για τους υδάτινους πόρους και στην Περιφέρειά μας που έχει μείνει τελευταία (μαζί με το Βόρειο Αιγαίο), εφαρμόζοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, με πολιτικές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος, όπως προβλέπουν οι κατευθύνσεις και το χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά (60/2000/ΕΚ).
• Δημιουργία Ομάδας Έργου (Task force) για την τεχνική υποστήριξη ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ έργων συνδυασμού των βιολογικών καθαρισμών με δεύτερες χρήσεις για το καθαρισμένο νερό (ανακύκλωση νερού
• Να ενθαρρυνθεί η δημιουργία Περιφερειακών σύγχρονων βάσεων δεδομένων για καλλιεργητικές συμβουλές με βάση τη χρήση νερού που θα στηρίζεται στα τοπικά κλιματολογικά στοιχεία, στην εξατμισοδιαπνοή με ανοικτή πρόσβαση στη ηλεκτρονική βάση των παραγωγών και των συμβούλων τους, Άμεση ενεργοποίηση εθνικής τράπεζας υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο

Για την μελισσοκομία:

Παράλληλα με τα θέματα ανάπτυξης της μελισσοκομίας στα νησιά, κυρίως, της οικολογικής μελισσοκομίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως η χρήση φυτοφαρμάκων που απειλούν τις μέλισσες. Τέτοιο παράδειγμα είναι η χρήση νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων στην Πάρο για την αντιμετώπιση του κόκκινου σκαθαριού που ξεραίνει τους φοίνικες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι μέλισσες στο οικοσύστημα, στη γεωργία και στην οικονομία των νησιών είναι ανεκτίμητες, δεν προσφέρουν μόνο ένα εισόδημα στους μελισσοκόμους. Αυτές οι υπηρεσίες – με όρους οικονομικούς έχουν αποτιμηθεί σε 25 δις ευρώ ετησίως μόνο για την Ευρώπη – προσφέρονται σήμερα δωρεάν. Η δραματική μείωση ή και εξόντωση των μελισσών πέρα από ανυπολόγιστη οικολογική ζημιά θα σημάνει και μεγάλη οικονομική ζημιά για τους γεωργούς που θα πρέπει να καταβάλλουν το υψηλός κόστος για την επικονίαση και άλλες υπηρεσίες που τους προσφέρουν σήμερα δωρεάν οι μέλισσες. Η συνεργασία μελισσοκόμων, γεωργών, επιστημόνων και περιβαλλοντικών φορέων για να αποφεύγονται προβλήματα στα μελίσσια είναι προς όφελος όλων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής του Οικολογικού Ανέμου Ν. Αιγαίου κι ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων συναντήθηκε πρόσφατα με εκπροσώπους μελισσοκομικών φορέων και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας, κ. Ντούρα Βασίλειο, τον Καθηγητή Μελισσοκομίας του ΑΠΘ, κ. Θρασυβούλου και συζήτησαν θέματα ανάπτυξης της μελισσοκομίας. Οι μελισσοκομικοί φορείς εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην άμεση κατάργηση των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα μετά τις διαπιστώσεις μεγάλων απωλειών μελισσοσμηνών, αλλά και τη χρήση σχετικών ουσιών για την εμβάπτιση σπόρων και την παραμονή τους στο αναπτυσσόμενο φυτό για τρία χρόνια, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται και στη γύρη και να δηλητηριάζουν έντομα όπως οι μέλισσες. Το θέμα έθεσε στο ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Χρυσόγελος ενώ υπάρχει και πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απαγόρευση τριών νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων (imidacloprid, thiamethoxam και clothianidin), ενώ μια πρόσφατη εκστρατεία στο διαδίκτυο (Avaaz) κατόρθωσε και συγκέντρωσε πάνω από 2,2 εκατομμύρια υπογραφές για μια συνολική απαγόρευση αυτής της κατηγορίας φυτοφαρμάκων. Ειδική εκστρατεία με τίτλο “Give bees a chance” έχει ξεκινήσει και από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα .

Για την αλιεία:

Έμφαση στη διατήρηση και ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων, με τη σύνταξη των κατάλληλων διαχειριστικών μελετών ανά περιοχή και τη δημιουργία προστατευόμενων ζωνών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αύξηση ισχύος υπό τις σημερινές συνθήκες υποβάθμισης. Επίσης, στο καλάθι πρέπει να είναι προϊόντα που έχουν σχέση με είδη της περιοχής κι όχι πχ τσιπούρες από ιχθυοκαλλιέργειες.

Είναι το Ευρωκοινοβούλιο αποτελεσματικό;

Του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων.

Από www.protagon.gr και τον ιστότοπο των Οικολόγων Πράσινων για το Ευρωκοινοβούλιο.

anaxryseupar1-thumb-medium

Είναι το Ευρωκοινοβούλιο αποτελεσματικό;», αναρωτιούνται πολλοί. Ο ρόλος του σήμερα είναι ενισχυμένος. Το μόνο εκλεγμένο θεσμικό ευρωπαϊκό όργανο, το Ευρωκοινοβούλιο, έχει πλέον πολύ σοβαρές αρμοδιότητες, συν-νομοθετεί και συναποφασίζει για πάνω από το 85% των ευρωπαϊκών υποθέσεων, δεν είναι μόνο ένα όργανο διαβούλευσης, άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου ή κατάθεσης ψηφισμάτων χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ακόμα και για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις των Ταμείων, δεν αρκεί να συμφωνήσουν Συμβούλιο (Κυβερνήσεις) και Κομισιόν, πρέπει να συμφωνήσει και το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο έχει επεξεργαστεί τις δικές του προτάσεις και θέσεις (αύξηση προϋπολογισμού με ίδιους πόρους, ενίσχυση πολιτικών συνοχής, επενδύσεις κα).

«Ενίσχυση του Ευρωκοινοβουλίου, όχι μόνο με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του, αλλά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, με αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 και ενίσχυση των πολιτικών δυνάμεων που επιδιώκουν την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ένωση είναι η μόνη λύση απέναντι σε θέματα αφενός δημοκρατικής νομιμοποίησης στη λήψη των αποφάσεων, και αφετέρου στην ανάγκη αναζωογόνησης της ευρωπαϊκής ιδέας και ολοκλήρωσης.

Η άγνοια αλλά και πολιτικές απομονωτισμού έχουν ως αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται ο μόνος εκλεγμένος, δημοκρατικός θεσμός που μπορεί να ελέγχει την αυθαιρεσία του Συμβουλίου και την απουσία διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων του (οι κυβερνήσεις δημοσιοποιούν μόνο όσα αυτές θέλουν και όπως τα θέλουν).

Από τον Φεβρουάριο 2012 που είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, όλο και περισσότερους ευρωβουλευτές σφυροκοπούν την Επιτροπή αλλά και τους εκπρόσωπους του Συμβουλίου και της Προεδρίας (Δανέζικη και Κυπριακή το 2012, Ιρλανδική τώρα) για την ατελέσφορη πολιτική που εφαρμόζεται για την διέξοδο από την κρίση, την απουσία δημοκρατικής νομιμοποίησης των μέτρων που επιβάλει η τρόικα στις κοινωνίες, χωρίς τον έλεγχο και τη σύμφωνη γνώμη του ευρωκοινοβουλίου, τη μη ισορροπημένη δημοσιονομική πολιτική που οδηγεί σε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει δώσει ισχυρή εντολή να υπάρξει μια καλή απόφαση για τον προϋπολογισμό, όχι ένας κακός συμβιβασμός με περικοπές στο σύνολο αλλά και σε ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς. Πιέζει, για παράδειγμα, για την τραπεζική ένωση, τις μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη, την ενίσχυση των πολιτικών συνοχής, τη συνέχιση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους άπορους, θέματα που έχουν άμεση σχέση με μια πιο δίκαια Ευρώπη, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης.

Τι είναι πιθανόν να γίνει, όμως, αν δεν κινητοποιηθούν η κοινωνία των πολιτών και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις; Οι πολίτες οργισμένοι, για διαφορετικούς ίσως λόγους, εξαιτίας της κρίσης αλλά και αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό ποιος είναι ο ρόλος και οι θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου, κινδυνεύουν να στραφούν όχι εναντίον αυτών που ευθύνονται για τις λανθασμένες επιλογές (κυβερνήσεις, ανεξέλεγκτες αγορές) αλλά εναντίον του πραγματικού συμμάχου τους, του Ευρωκοινοβουλίου. Χρειάζεται όλοι μας να κινητοποιηθούμε ενάντια στην αύξηση της αποχής και την εκλογή ακροδεξιών δυνάμεων οι οποίες θα αποδυναμώσουν το δημοκρατικό αυτό θεσμό, αντί να τον ενισχύσουν.

Χρειάζεται ένας άνεμος που θα σαρώσει την αιθαλομίχλη που έχει συγκεντρωθεί, θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα προετοιμάσει μια νέα Ευρωπαϊκή συνθήκη για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ολοκλήρωση. Η λύση είναι περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη δημοκρατική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική αλληλέγγυα Ευρώπη.

Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος στο Ν. Αιγαίο

Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος στο Ν. Αιγαίο


*Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.

Ιστορική απόφαση Ευρωκοινοβουλίου για αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής !

Νίκος Χρυσόγελος: Οι ευθύνες τώρα στις κυβερνήσεις για μια αλιεία προς όφελος των ψαράδων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος

The Greens-EFA

The Greens-EFA

Με μια ιστορική του απόφαση, το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία (502 υπέρ, 137 κατά και 27 αποχές), την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, την έκθεση Rodust για την αναθεώρηση του βασικού Κανονισμού της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚαλΠ). Με την ψήφο τους οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να μεταρρυθμίσουν την αλιευτική πολιτική της ΕΕ και να την στρέψουν σε βιώσιμη τροχιά, για να αντιμετωπιστεί η υπεραλίευση και οι καταστροφικές μορφές αλιείας, να ανακάμψει ο θαλάσσιος πλούτος και να γίνει βιώσιμο το επάγγελμα του ψαρά μακροχρόνια. Αυτή η ιστορική ψηφοφορία – είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει για την αλιευτική πολιτική – ρίχνει το γάντι τώρα στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που θα συναντηθούν στο Συμβούλιο Αλιείας αυτόν το μήνα για να αποφασίσουν τη θέση τους σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ).

Καθοριστικής σημασίας για τους Πράσινους, είναι οι ρυθμίσεις που απαιτούν βιώσιμα επίπεδα αλιείας από το 2015 και έπειτα, θέσπιση διαχειριστικών σχεδίων για τα αλιευτικά πεδία, ώστε να μπορέσουν τα αλιευτικά αποθέματα να αποκατασταθούν σε βιώσιμα επίπεδα μέχρι το 2020, δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για να ανακάμψει με φυσικό τρόπο ο πλούτος των θαλασσών αλλά και δέσμευση για τον τερματισμό των μαζικών απορρίψεων ψαριών στη θάλασσα (οι απορρίψεις φτάνουν σήμερα μέχρι και το ¼ των ποσοτήτων που αλιεύονται).

Οι Υπουργοί Αλιείας της ΕΕ πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου και να υποστηρίξουν τη βιώσιμη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αρχίζοντας αμέσως και όχι το 2020. Αυτό θα επιτρέψει να αποκατασταθούν τα ιχθυαποθέματα το συντομότερο δυνατό, θα δώσει την ευκαιρία στον κλάδο της αλιείας να ξαναγίνει βιώσιμος και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, με την είσοδο νέων στο επάγγελμα.

Η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε από τους πρωτεργάτες της βιώσιμης αναθεώρησης της ΚΑλΠ τα τελευταία 3 χρόνια. Οι σημαντικότερες από τις τροπολογίες τους που οδήγησαν σε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα για τους αλιείς και τα ψάρια αφορούν σε:
• Κριτήρια τα οποία παρέχουν προνομιακή πρόσβαση στην αλιεία για αυτούς που αλιεύουν με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.
• Σύσταση πανευρωπαϊκής επιτροπής για να εξετάσει το βαθμό στον οποίο κάθε κράτος μέλος συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
• Ένα καλό ορισμό της προσέγγισης του οικοσυστήματος στη διαχείριση της αλιείας.
• Ρήτρα που λέει ότι όταν η ποιότητα των δεδομένων στον τομέα της αλιείας επιδεινώνεται, τότε οι αλιευτικές ποσοστώσεις πρέπει να μειωθούν (η προληπτική προσέγγιση σε λειτουργία).
• Απαίτηση τα Κράτη Μέλη να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ των ιδιοκτητών σκαφών της χώρας τους και κυβερνήσεων τρίτων χωρών.
• Στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε μη-σαρκοφάγα είδη ψαριών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της υδατοκαλλιέργειας από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια (τα οποία προέρχονται τελικά από ένταση της αλιευτικής δραστηριότητας).
• Η στρατηγική αντίληψη ότι ο μόνος τρόπος για την αλιεία να είναι επικερδής είναι να υπάρχει ξανά αφθονία ιχθυαποθεμάτων.

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος, η έκθεση του οποίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας είχε υπερψηφιστεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τέλη Νοεμβρίου 2012 [1], δήλωσε σχετικά: “Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής κινείται τώρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η πολιτική αυτή επιδιώκει να βελτιώσει μεσοπρόθεσμα τις ψαριές μέσα από καλύτερη διαχείριση περιοχών, μέσα από την βελτίωση των γνώσεων για την κατάσταση των αλιευτικών πεδίων, τη συνεργασία με τους ψαράδες για να ανακάμψει ο θαλάσσιος πλούτος προς όφελος του περιβάλλοντος, της τοπικής οικονομίας και της αλιείας. Οι ψαράδες εξαρτώνται απόλυτα από την καλή κατάσταση των θαλασσών και των αλιευτικών πεδίων. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική δίνει τη δυνατότητα να προωθηθούν πολιτικές και μέτρα που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη των αλιευτικών πεδίων. Ελπίζουμε ότι και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας με τη μορφή που θα ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο, τον Μάιο, θα παράσχει κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία στους ψαράδες και τις παράκτιες κοινότητες για να εφαρμόσουν την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε τόσα χρόνια μια λανθασμένη αλιευτική πολιτική. Τώρα αυτή αλλάζει. Από την άλλη στη χώρα μας δεν υπήρξε ποτέ μια ολοκληρωμένη αλιευτική πολιτική και τα μέτρα που λαμβάνονταν κατά καιρούς από τους διάφορους υπουργούς αντί να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ψαράδων, στο τέλος κατέστρεψαν και την αλιεία και τις θάλασσες μας, δημιουργώντας ένα αδιαφανές, πελατειακό και καταστροφικό για την αλιεία και το περιβάλλον πλαίσιο. Χάθηκαν πολλά ευρωπαϊκά χρήματα που θα βοηθούσαν την έρευνα και τη συλλογή στοιχείων, που θα στήριζαν τη δουλειά των ψαράδων. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτές τις καταστάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες, οι περιφερειακές αρχές να συζητήσουν σοβαρά πως θα οργανωθεί στην περιοχή τους η υλοποίηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Υπάρχει η δυνατότητα αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους να κάνουμε το Αιγαίο, ξεκινώντας από τις Κυκλάδες, περιοχή αποτελεσματικής πιλοτικής εφαρμογής της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Έχοντας συνειδητοποιήσει τα αδιέξοδο της προηγούμενης κατάστασης, οι τοπικές κοινωνίες και οι ψαράδες χρειάζεται να οργανωθούν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα εργαλεία που υπάρχουν για προώθηση βιώσιμων μορφών αλιείας, να βρουν τα κοινά που τους ενώνουν. Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για το μέλλον της αλιείας στη χώρας μας είναι: η αξιοποίηση της προβλεπόμενης συμμετοχικής διαδικασίας και της τοπικά κατευθυνόμενης βιώσιμης ανάπτυξης της αλιείας, η διεκδίκηση των ερευνών που πρέπει να γίνουν για την κατάσταση των αλιευμάτων σε κάθε αλιευτικό πεδίο αλλά και η διαμόρφωση σχεδίων για την αλιεία σε κάθε περιοχή.
Μπορεί να έχουμε μια πολιτική που θα είναι επωφελής για όλους: για τους ψαράδες, το θαλάσσιο περιβάλλον, την τοπική οικονομία. Αυξάνοντας τις ποσότητες των ψαριών στη θάλασσα μέσα από καλύτερη διαχείριση θαλάσσιων περιοχών, τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και την προώθηση βιώσιμων μορφών αλιείας σημαίνει περισσότερα ψάρια στα δίκτυα των ψαράδων, καλύτερα εισοδήματα, ιδιαίτερα για τους παράκτιους αλιείς που εξαρτώνται από τον θαλάσσιο πλούτο των περιοχών τους, νέοι ρόλοι και συμπληρωματικά εισοδήματα. Μια τέτοια πολιτική θα είναι επωφελής, επίσης, και για το θαλάσσιο περιβάλλον και για τις παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες. Δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την μεγάλη ευκαιρία”.
[1] Διαβάστε αναλυτικά για την υπερψήφιση της έκθεσης γνωμοδότησης του Νίκου Χρυσόγελου από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας

1 χρόνος στο Ευρωκοινοβούλιο -2 χρόνια στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

The Greens-EFA

The Greens-EFA

Συνέντευξη Τύπου Νίκου Χρυσόγελου στα ΜΜΕ Κυκλάδων, Δευτέρα 4/2/2013

Οικολογικός Άνεμος στο Ν. Αιγαίο

Οικολογικός Άνεμος στο Ν. Αιγαίο

Συνέντευξη Τύπου μέσω skype για τα ΜΜΕ των Κυκλάδων έδωσε την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Χρυσόγελος, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου παρουσίας του στη θέση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων και των δύο χρόνων παρουσίας του Οικολογικού Ανέμου στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος στο Ν. Αιγαίο

Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος στο Ν. Αιγαίο

Στη Συνέντευξη ο Νίκος Χρυσόγελος, αναφέρθηκε αναλυτικά στην εμπειρία του από τον διπλό ρόλο ως Ευρωβουλευτής και Περιφερειακός Σύμβουλος, στις δυνατότητες υποστήριξης της νησιωτικότητας μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, στις παρεμβάσεις, ερωτήσεις, εκδηλώσεις και ομιλίες του για τα άμεσα και οξυμένα προβλήματα των νησιών –όπως στην υγεία και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες – σε θέματα στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Δράσεις για την Κοινωνική Οικονομία

Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι η εμπειρία του πλέον επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου οι νησιωτικές κοινωνίες και οι φορείς τους να μπορούν να διεκδικήσουν επιτυχημένα τα αιτήματά τους και τις προτάσεις τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να έχουν πρώτα δουλέψει συγκροτημένα, με δημόσια διαβούλευση και με ουσιαστικό τρόπο, τον τοπικό και περιφερειακό σχεδιασμό τους. Το 2013 είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για την διαπραγμάτευση του επόμενου χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020, και οι προτάσεις των νησιών θα πρέπει να ζυμωθούν με τις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, να εντοπιστούν οι δυνατότητες και να ιεραρχηθούν προτεραιότητες. Αλλιώς υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν τεράστια χρηματοδοτικά κενά αφού η Περιφέρεια στην πραγματικότητα δεν έχει ουσιαστικούς ίδιους πόρους.

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ειδικές Νησιωτικές Πολιτικές

Παράλληλα, ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε και στις λανθασμένες επιλογές λιτότητας που προτάθηκαν και εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, οι οποίες οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερη κρίση και κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής και της παραγωγικής βάσης της χώρας. Τα λάθη αυτά είχαν εντοπιστεί από την αρχή και είχαν επισημανθεί από τους Πράσινους στο Ευρωκοινοβούλιο. Σχετικές τεκμηριωμένες ερωτήσεις προς την Κομισιόν έχει καταθέσει εδώ και μήνες ο Νίκος Χρυσόγελος, ιδιαίτερα για τις λάθος εκτιμήσεις και προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκαν τα “σχέδια διάσωσης” (δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής) και πρόσφατα επιβεβαιώνονται από δηλώσεις στελεχών και της Τρόικα. Απαιτείται, επομένως μια αλλαγή στρατηγικής για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης διεξόδου από την κρίση, με έμφαση στην στροφή της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση και τη δημιουργία, στοχευμένα, θέσεων εργασίας.

Πράσινη Ναυτιλία και Λιμάνια
Όμως, νέες στρατηγικές δεν απαιτούνται μόνο για την διέξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά και για κρίσιμους τομείς που αφορούν στην ποιότητα ζωής των νησιωτών, όπως πχ είναι ο τομέας της υγείας. Παρά το γεγονός ότι αφορά το σύνολο των νησιωτών, πραγματικά ολοκληρωμένη στρατηγική για την υγεία στα νησιά δεν έχει διατυπώσει ούτε η κεντρική εξουσία ούτε η Περιφέρεια Ν Αιγαίου. Απαιτείται, λοιπόν, επειγόντως η διαμόρφωση μιας πολυετούς στρατηγικής για την υγεία στα νησιά, που να θέτει στόχους, προτεραιότητες και εργαλεία εφαρμογής, με έμφαση στην πρόληψη και την πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας στρατηγικής θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι αδιάθετοι ευρωπαϊκοί πόροι (τις επόμενες μέρες θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία στη δημοσιότητα), σε συνδυασμό με μεγαλύτερη κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε, επίσης, σε παρεμβάσεις του στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων, όπου συμμετέχει, καθώς και στην υποβολή σχετικών ερωτήσεων προς την Κομισιόν, όπως η πρόσφατη σχετικά με την υποβάθμιση και τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας, την αναζωογόνηση των ναυπηγείων, τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις κα.

Θαλάσσιες Πολιτικές και Αλιεία

Ειδικότερα για τα οξυμμένα προβλήματα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε στην μεγάλη οικονομική επιβάρυνσή τους από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και τη μείωση της επιβατικής κίνησης και τόνισε ότι λύσεις δεν θα προέλθουν από τη μείωση του κόστους του προσωπικού (που αντιστοιχεί στο 13% του συνολικού λειτουργικού κόστους μόνον) αλλά μέσα από παρεμβάσεις που:
– θα διασφαλίσουν την επιβίωση των δρομολογίων βραχυπρόθεσμα (όπως η μείωση του ΦΠΑ για επιβάτες και εμπορεύματα) αλλά και
– θα εξασφαλίσουν σε μακροχρόνια βάση τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία των ακτοπλοϊκών συνδέσεων όλων των νησιών, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου περιφερειακού σχεδιασμού, με σταδιακή δρομολόγηση πλοίων ή ανακατασκευές μηχανών των πλοίων ώστε να καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα ή να κινούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τα οποία υπάρχουν πλέον αξιόπιστες τεχνολογίες –σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο- αλλά και σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία από ΕΕ (Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετέχει σε σχετικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μεταφέρει εμπειρία και βοήθεια σε ελληνικούς φορείς και θα παρουσιάσει σύντομα νέο σχέδιο για τους τομείς αυτούς.

Τέλος, ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε στις επιλογές για την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως αντικρουόμενες και αμφιλεγόμενες, κατάσταση που φαίνεται να επιδεινώνεται λόγω της οξείας οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, οι οποίες παρουσιάζονται σαν πανάκεια για κάθε ενεργειακό ή οικονομικό πρόβλημα της χώρας, εξήγησε ότι τα όποια αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν μετά από 15 χρόνια και δεν μπορούν να συμβάλλουν στο ελάχιστο στη διέξοδο από την κρίση, ενώ θα πρέπει να απαντηθούν τα σωστά ερωτήματα, όπως: ποιοι είναι αυτοί που θα επωφεληθούν πράγματικά οικονομικά από τυχόν εξορύξεις, θα υπάρχουν οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες ή κυρίως αυξημένοι κίνδυνοι, ποιες είναι οι περιβαλλοντικές διαστάσεις μιας τέτοιας επιλογής για το Ν Αιγαίο κα. Τόνισε, ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι αλλά και οι Ευρωπαίοι Πράσινοι στηρίζουν πρωτοβουλίες που μπορεί να έχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα – και φυσικά μακροπρόθεσμα – για τις τοπικές κοινωνίες, βελτιώνουν τα οικονομικά τους και ενσιχύσουν τις ίδιες πηγές εσόδων τους. Αυτά μπορεί να προκύψουν αν οι νησιωτικές κοινωνίες κινηθούν προς ένα ενεργειακό μοντέλο απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, με ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας.

Αναλυτικά, επισυνάπτεται πληροφοριακό υλικό με τις πολιτικές παρεμβάσεις που έγιναν σε κρίσιμους για τα νησιά τομείς, αλλά και τις πολυάριθμες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν τόσο στα νησιά όσο και αλλού αυτό το χρόνο.
_______________________________
Περισσότερες πληροφορίες: μήνυμα στο europarl.op@gmail.com ή τηλεφωνήστε στα 22850 22558, 6941 527255