Οικολογικός Άνεμος: Αν θεωρούμε τα νερά ιερά, ας τα σεβαστούμε!

Οικολογικός Άνεμος στο Ν. Αιγαίο

Οικολογικός Άνεμος στο Ν. Αιγαίο

Η σπουδαιότητα που, ορθώς, δίνεται στον αγιασμό των υδάτων δυστυχώς χάνει το νόημά της αν δεν συνοδεύεται από ανάλογες πράξεις και πολιτικές που δείχνουν σεβασμό απέναντι στην σπουδαιότητα του νερού. Αν τα νερά είναι ιερά, αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή μας εξαρτάται από την προστασία και το σεβασμό των νερών, αν εμείς συνειδητοποιήσουμε πράγματι την ιερότητα της ζωής και του νερού, τότε είναι σίγουρο ότι θα αλλάξουν πολλά. Οι νησιωτικές κοινωνίες δεν είχαν αναλύσει επιστημονικά την οικολογική αξία των νερών, αλλά για αιώνες κι ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης τα σέβονταν, έχοντας επίγνωση των αξιών της ζωής. Στην αρχαιότητα τα ποτάμια αντιμετωπίζονταν ως θεότητες, οι λίμνες και οι πηγές προστατεύονταν από νύμφες και θεότητες. Σε όλες τις σύγχρονες θρησκείες το νερό έχει τη «δύναμη» να καθαρίζει το σώμα και την ψυχή.

Νίκος Χρυσόγελος

Νίκος Χρυσόγελος

Ο «Αγιασμός των υδάτων» και ο «φωτισμός της κτίσεως» εμπεριέχουν βαθιά οικολογικά μηνύματα αλλά αντιπροσωπεύουν δυστυχώς αξίες και κουλτούρα άλλων εποχών αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα νερά και τον πλανήτη. Η μεγαλοπρέπεια που δίνεται την ημέρα των Θεοφανείων αποτελεί μεν αναγνώριση του βασικότερου στοιχείου για τη ζωή, του νερού, αλλά οι πρακτικές που ακολουθούνται τις τελευταίες δεκαετίες έρχονται να αποδείξουν την υποκρισία που υπάρχει σήμερα, γιατί άλλα διακηρύσσονται και άλλα κυριαρχούν στην πράξη. Ρυπαίνουμε, καταστρέφουμε, σπαταλάμε τα νερά, αν και τα «αγιάζουμε» των Φώτων. Καιρός λοιπόν να αλλάξουμε συνειδητά, να γίνει κινητήρια δύναμη των πράξεων μας η επιλογή για προστασία του πλανήτη και σεβασμό της υλικής βάσης της ζωής, του νερού.

Φράγμα Γαδουρά

Φράγμα Γαδουρά

Μια τέτοια μέρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το νερό δεν μπορεί να θεωρείται πλέον εξασφαλισμένο κοινωνικό αγαθό:
* Το νερό στα νησιά κινδυνεύει από την κατασπατάληση στο μαζικό τουρισμό, τις υδροβόρες μορφές γεωργίας, τα άστοχα έργα διαχείρισης, και τις διαρροές των δικτύων. Η αυθαίρετη χρήση και η υπερεκμετάλλευση οδηγεί στη λειψυδρία και στην αύξηση του κόστους για την εύρεση εναλλακτικών λύσεων.
* Η ποιότητα του νερού υποβαθμίζεται. Συμπολίτες μας καταναλώνουν νερό επιβαρυμένο με επιβλαβείς ουσίες (ακόμα και σε εμφιαλωμένα νερά) ενώ απέχουμε πολύ από την «καλή κατάσταση των υδάτων» που αποτελεί ευρωπαϊκό στόχο μέχρι το 2015. Οι υγρότοποι, οι ακτές και η θάλασσα υποβαθμίζονται από τη ρύπανση, τη μόλυνση και τις καταπατήσεις.
• Η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού θα οδηγήσει σε δυσβάσταχτο κόστος και επιδείνωση της ποιότητας.
• Χαρακτηριστική περίπτωση αντι-οικολογικής και αντι-οικονομικής κατάστασης και μάλιστα σε καιρό οικονομικής κρίσης, είναι η πολύ μεγάλη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού που πλέον τείνει να γίνει, εάν δεν έχει ήδη γίνει, ο κανόνας στα νησιά μας με κόστος για τους πολίτες που το αγοράζουν ενώ ταυτόχρονα πληρώνουν τέλη ύδρευσης και κόστος για την ελληνική οικονομία που επιβαρύνεται με εισαγόμενη πρώτη ύλη πλαστικού για τις φιάλες, εισαγόμενα μηχανήματα και ενώ πρέπει ταυτόχρονα να διαχειριστεί τα απορρίμματα και την περιβαλλοντική υποβάθμιση.
• Τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής – το σημαντικότερο θεσμικό μέτρο διαχείρισης νερού στην ιστορία της χώρας – δεν προχωρούν για τα νησιά. Στο μεταξύ, για μια ακόμη φορά, μόλις πριν λίγες μέρες θρηνήσαμε καταστροφικές πλημμύρες, κυρίως σε Ρόδο, Κάρπαθο, Άνδρο.
• Δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για χρηματοδότηση βασικών έργων διαχείρισης υδάτων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, ενώ έργα που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και συγχρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους απαξιώνονται λόγω έλλειψης συντήρησης. Την ίδια στιγμή ζωτικά έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει καθυστερούν να ολοκληρωθούν.

Διαρροές Νερού

Διαρροές Νερού

Ως Οικολογικός Άνεμος Νοτίου Αιγαίου προτείνουμε :
– Εφαρμογή της ιεράρχησης στόχων στις μεθόδους διαχείρισης νερού, με πρώτη προτεραιότητα την μείωση της σπατάλης από όλους τους χρήστες (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τουρισμός, γεωργία, δήμοι) και τον περιορισμό των διαρροών των δικτύων, γενίκευση της συλλογής και χρήσης βρόχινου νερού σε όλα τα κτίρια στα νησιά, επεξεργασία των λυμάτων κι ανακύκλωση των επεξεργασμένων νερών. Η αφαλάτωση και τα διάφορα φράγματα θα πρέπει να είναι μόνο η τελευταία λύση όταν έχουν ολοκληρωθεί πολιτικές και έργα για τις άλλες προτεραιότητες.
– Εκστρατείες εξοικονόμησης νερού. Ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρακτικές εξοικονόμησης και υπεύθυνης χρήσης του. Κίνητρα για εξοικονόμηση νερού και πιστοποίηση συσκευών σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους στο της ποσότητας νερού που χρειάζονται-καταναλώνουν.
– Διασφάλιση της πρόσβασης σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό της βρύσης για όλα τα νησιωτικά νοικοκυριά ώστε να μειωθεί το υψηλό οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος από τη χρήση εμφιαλωμένου νερού.
– Απόρριψη της ιδιωτικοποίησης του νερού μέσω της πώλησης δημόσιων εταιριών ύδρευσης. Aναβάθμιση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, αλλά και για αξιοποίησή τους για την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΔΕΥΑ ή Δήμους που έχουν ανάγκες.
– Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μία χειροπιαστή εναλλακτική πρόταση για το μοντέλο διαχείρισης των υδάτων, εφόσον συνδυάζει οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντική και κοινωνική στόχευση.
– Συγκέντρωση και ευρεία δημοσιοποίηση των μικροβιολογικών και χημικών εξετάσεων του πόσιμου νερού και του νερού άρδευσης με ευθύνη της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν.
– Προετοιμασία για βασικά έργα προστασίας και ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων που θα ενταχθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο και θα στηρίζονται στην πράσινη καινοτομία και θα εστιάζουν στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση νερού, στον εμπλουτισμό των υδροφορέων καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων άρδευσης.
– Ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων για όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας και φυσικά στο Ν Αιγαίο και σύσταση Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων στην Περιφέρεια Ν Αιγαίου προκειμένου να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας 2000/60 και γνωμοδότηση για κάθε έργο.
– Άμεση συλλογική δραστηριοποίηση για την προστασία των υγροτόπων, των λιμνών, των ποταμών και των ρεμάτων από κάθε είδους απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά λύματα όπως των ελαιουργείων, απορρίμματα, μπάζα και καταπατήσεις.
– Προστασία των ακτών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της θαλάσσιας ζωής από τα αστικά, γεωργικά και κτηνοτροφικά λύματα και τις καταστροφικές αλιευτικές δραστηριότητες.
– Επείγουσα προώθηση της απαραίτητης προμελέτης για την ανέλκυση του Sea Diamond από την Καλντέρα της Σαντορίνης, ώστε να γίνει δυνατός ο προγραμματισμός του έργου και η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, με παράλληλη ενεργοποίηση των απαραίτητων νομικών διαδικασιών.
– Εξασφάλιση της βιώσιμης λειτουργίας των ναυπηγείων Νεωρίου στην Ερμούπολη, με πιο φιλική προς το περιβάλλον διαχείρισή του και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην παραγωγή πράσινων προϊόντων και την πράσινη διαχείριση των εργασιών του.

Αυτό που σε κάθε περίπτωση ζητάμε είναι η τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, είναι το ελάχιστο. Μια νέα πολιτική για την προστσία και διαχείριση των νερών θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας, θα μειώσει το κόστος για τα νησιωτικά νοικοκυριά και θα δημιουργήσει βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Διαβάστε αναλυτικότερα τις θέσεις μας καθώς και ένα ιστορικό πράσινων παρεμβάσεων για το νερό στο Ευρωκοινοβούλιο και την Αυτοδιοίκηση.

Κάσος: Δικαίωμα στην ύπαρξη

ΠΚ Δωδεκανήσου ΟΠ

ΠΚ Δωδεκανήσου ΟΠ

07/12/2012

Το νησί της Κάσου όπως πολλά μικρονήσια στα Δωδεκάνησα αντιμετωπίζουν για μια ακόμα χρονιά την αναποτελεσματικότητα και αδιαφορία του κράτους αλλά και την έλλειψη ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Κάσος - Φρυ

Κάσος – Φρυ

Στα ήδη υπάρχοντα και χρονίζοντα προβλήματα έρχονται κάθε φορά να προστεθούν καινούργια για να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των κατοίκων και λιγότερο ζωντανή την προοπτική να παραμείνουν οι κάτοικοι, ιδίως οι νέοι, στο νησί.

Κατασκευή σφαγείου

Από την προηγούμενη επίσκεψη των ΟΠ στο νησί της Κάσου

Από την προηγούμενη επίσκεψη των ΟΠ στο νησί της Κάσου


Ένα έργο βασικό για την κτηνοτροφία και τη εν γένει οικονομική δραστηριότητα του νησιού, που ξεκίνησε το 2006 παραμένει ακόμα όνειρο απατηλό και άπιαστο. Ο ανάδοχος του έργου μετά από πολύχρονες καθυστερήσεις κηρύχτηκε έκπτωτος τον Αύγουστο φέτος αλλά και πάλι το έργο είναι στάσιμο. Η επίσημη «δικαιολογία» είναι ότι γίνονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες…
Η έλλειψη σφαγείου συμβάλει στην επικίνδυνη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί αφού παράλληλα η εγκεκριμένη από το 2008 θέση κτηνιάτρου παραμένει κενή. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα αφού γεωπόνος στην Κάσο δεν υπάρχει και η καραντίνα λόγω του καταρροϊκού πυρετού πολλαπλασιάζει τις δυσκολίες μεταφοράς ζώων. Έτσι η οικονομική κατάσταση των κτηνοτρόφων του νησιού χειροτερεύει με ταχύτατους ρυθμούς λόγω και της γενικότερης κακής κατάστασης της χώρας μας

Αντιπλημμυρικά έργα

Με το δήμαρχο Κάσου Δ. Ερωτόκριτο

Με το δήμαρχο Κάσου Δ. Ερωτόκριτο


Η πρόσφατη μεγάλη βροχόπτωση της 22/11 προκάλεσε μία σειρά καταστροφικών γεγονότων, η επείγουσα καταγραφή των οποίων εκκρεμεί ήδη 15 μέρες, που έφερε στη μνήμη όλων τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 1994 καθώς και αυτές του Δεκεμβρίου του 2002. Μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα. Η αποκατάσταση των ζημιών είναι ζωτικής σημασίας για το νησί και τους κατοίκους του.
Παιδεία
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς υπήρχαν ελλείψεις διδακτικού προσωπικού στο Γυμνάσιο Κάσου, μερικές από τις οποίες καλύφθηκαν αρχές Νοεμβρίου. Παραμένουν σοβαρές μακροχρόνιες εκκρεμότητες, όπως ενδεικτικά είναι η στέγαση του Νηπιαγωγείου Φρυ σε άλλο κτήριο αφού σήμερα τα παιδιά στριμώχνονται με αυτά του Δημοτικού, και η ολοκλήρωση εργασιών επισκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου, οι οποίες σημειωτέον ουδέποτε έχουν παραληφθεί από τον τότε εργολάβο.

Αυτό εννοούσαν όταν μιλούσαν για Δήμο – Κυβερνείο;
Ο Δήμος Κάσου δεν έχει ούτε ένα υπάλληλο ενώ το οργανόγραμμά του προβλέπει 24, δεν έχει καμία Υπηρεσία (Τεχνική, Νομική, κλπ). Στο ΚΕΠ εργάζεται ένας υπάλληλος ενώ είχε τρεις, εξυπηρετείται από την Δ.Ο.Υ. Καρπάθου που κλείνει και αυτή με τη σειρά της στις 14 Ιανουαρίου του 2013. Παράλληλα προσπαθεί να δώσει λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα του νησιού παρόλο που πολλά από αυτά δεν είναι ούτε στις αρμοδιότητες ούτε πολύ περισσότερο στις δυνατότητες του.
Ζητάμε από τους εκπροσώπους της πολιτείας αντί ανακοινώσεων να ασχοληθούν ουσιαστικά με τα προβλήματα της Κάσου και να αρχίσουν να τα λύνουν όχι με τους γνωστούς παλαιοκομματικούς τρόπους αλλά έτσι όπως αρμόζει στους κατοίκους των νησιών μας.

Δεύτερη επιστολή Ν. Ψαρρού προς Χρυσόστομο – Φιλοξενήστε τις γυναίκες και τα παιδιά τουλάχιστον

Παιδιά στο προαύλιο του Αστυνομικού Τμήματος στη Σύμη

Σύμη, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Προς
Μητροπολίτη Σύμης, Χάλκης, Τήλου και Καστελόριζου,
Κύριο Χρυσόστομο.

Κοινοποίηση
• Δήμος Σύμης
• Αστυνομικό τμήμα Σύμης
• Λιμεναρχείο Σύμης
• Ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Σεβασμιότατε,
Πρώτα από όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την άμεση απάντηση στην επιστολή μου. Το περιεχόμενο αυτής που αναφέρεται σε εμένα προσωπικά όπως και στον πολιτικό χώρο που ανήκω δε θα το σχολιάσω. Θα έρθει σίγουρα η στιγμή που θα γίνει και αυτό. Τώρα προέχει το σοβαρότατο θέμα με τους μετανάστες χωρίς χαρτιά. Χθες το βράδυ πήγα στο Αστυνομικό Τμήμα Σύμης για να δώσω κάποια τρόφιμα που πρόσφερε ένας συμπατριώτης μας. Εκεί αυτό που αντίκρισα Σεβασμιότατε με έκανε να νιώσω ντροπή. Είδα μάνες με παιδιά ξαπλωμένους στο τσιμέντο, στοιβαγμένους σα τσουβάλια σε αποθήκη.

Σήμερα το πρωί ξαναπήγα στο Τμήμα με λίγο γάλα και βουτήματα για να φάνε τα παιδάκια. Πήρα μαζί μου και την φωτογραφική μου μηχανή για να τα φωτογραφίσω και έτσι να σας μεταφέρω την εικόνα. Σας στέλνω λοιπόν τις φωτογραφίες αυτές και σας παρακαλώ για άλλη μια φορά να δείξετε μεγαλοψυχία. Φιλοξενήστε στη Μονή τουλάχιστον αυτές τις μάνες με τα παιδιά τους. Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε το θέμα με την πρέπουσα αγάπη για τα παιδιά αυτά και θα πράξετε αναλόγως .

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για αυτό όπως θα ήθελα να μεταφέρετε στο Παναγιότατο Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο τις ευχαριστίες μου. Είμαι σίγουρος πως αν έβλεπε αυτές τις φωτογραφίες δε θα δίσταζε να αγκαλιάσει με αγάπη αυτά τα δυστυχισμένα παιδιά. Κλείνοντας θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι προσφέρουν στο μοναστήρι 2000 ευρώ για τις πρώτες διατροφικές και άλλες ανάγκες των ανθρώπων που θα φιλοξενήσει ελπίζοντας ότι η κίνηση αυτή θα κινητοποιήσει ακόμα περισσότερο την κοινωνία εντός αλλά και εκτός Σύμης.

Ψαρρός Νικόλαος
Μέλος της Πολιτικής Κίνησης
Οικολόγων Πράσινων Δωδεκανήσου

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Επιστολή Ν. Ψαρρού στο Μητροπολίτη Σύμης Χρυσόστομο για στέγαση μεταναστών

Το μέλος της Πολιτικής Κίνησης Δωδεκανήσου Οικολόγων Πράσινων Ν. Ψαρρός έστειλε την παρακάτω επιστολή στο Μητροπολίτη Σύμης Χάλκης, Τήλου και Καστελόριζου Χρυσόστομο με κοινοποίηση στο Δήμο, Λιμεναρχείο και Αστυνομικό Τμήμα Σύμης

Νίκος Ψαρρός

Σύμη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Προς
Μητροπολίτη
Σύμης, Χάλκης, Τήλου και Καστελόριζου, Κύριο Χρυσόστομο
Κοινοποίηση
• Δήμος Σύμης
• Αστυνομικό τμήμα Σύμης
• Λιμεναρχείο Σύμης
• Ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Σεβασμιότατε, γνωρίζετε πολύ καλά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο νησί μας με τους λαθρομετανάστες. Επίσης γνωρίζετε τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσής τους στο Αστυνομικό Τμήμα Σύμης, καθώς και τους τεράστιους κινδύνους ασθενειών που ενδεχομένως θα προκύψουν από την παντελή έλλειψη συνθηκών υγιεινής και ιατρικής φροντίδας. Επειδή το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, και δικαίως απασχολεί έντονα τη μικρή μας κοινωνία, θα ήθελα να σας καταθέσω τις σκέψεις μου.
Ο ιερός ρόλος της εκκλησίας είναι η ανιδιοτελής προσφορά και ανακούφιση σε κάθε είδους ανθρώπινη δυστυχία και πόνο, άσχετα από εθνικότητες, θρησκείες και χρώμα. Εδώ νομίζω ως πνευματικός πατέρας, θα δείξετε την μεγαλοψυχία σας και θα επιτρέψετε προσωρινά την χρήση του γηροκομείου στον Πανορμίτη, για να στεγαστούν και να ανακουφιστούν αυτοί οι ταλαιπωρημένοι συνάνθρωποί μας. Τα μαγειρεία της μονής μπορούν να τους σιτίσουν. Θα καλέσουμε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να συνδράμουν στην ιατρική τους φροντίδα. Οι σκέψεις μου είναι άμεσα πραγματοποιήσιμες, και προσεύχομαι για μια θετική από εσάς απάντηση.
Ψαρρός Νικόλαος
Μέλος της Πολιτικής Κίνησης
Οικολόγων Πράσινων Δωδεκανήσου

Πυρκαγιές: Οι πολίτες ζητούν απαντήσεις και όχι εκ των υστέρων διαπιστώσεις

Λογότυπο ΠΚ


Δυστυχώς άλλη μια φωτιά ήρθε να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των πυρκαγιών στη Ρόδο. Άλλη μια καταστροφή σε αυτές του 1987, 1992 και του 2008. Σχεδόν το 70% του δασικού πλούτου του νησιού έχει αποτεφρωθεί αφού μόνο στην πυρκαγιά του 2008 132.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε λίγες μέρες.
Τα αίτια μπορεί να ποικίλουν. εμπρησμός, αμέλεια, αυτανάφλεξη απορριμμάτων. Όποια όμως και να είναι αυτά, αυτό που μετράει είναι η συστηματική αποψίλωση των δασών της Ρόδου και των υπολοίπων νησιών των Δωδεκανήσων με ότι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον (πανίδα χλωρίδα) , τη γεωργία, τη βιοποικιλότητα, τον τουρισμό, την κλιματική αλλαγή και τα υδροφόρα στρώματα του νησιού.

Το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς


Οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες μετά τις σαφείς ενδείξεις διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το έργο εμπρηστών. Μόνο που η δουλειά τους δεν είναι να κάνουν διαπιστώσεις μετά τις πυρκαγιές. Είναι να βοηθούν στην πρόληψη και τη γρήγορη επέμβαση με συγκεκριμένες ενέργειες. Γιατί ακόμα και όταν δεν πρόκειται για εμπρησμό τα αίτια των πυρκαγιών είναι σχεδόν πάντα ανθρωπογενή και εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Τα υπόλοιπα απλά αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από το πραγματικό πρόβλημα και τις ευθύνες για ελλιπή προετοιμασία.

Δάσος Προφήτη Ηλία – Νύμφης


Οι πολίτες, λοιπόν, είναι οργισμένοι και απογοητευμένοι και θέτουν ερωτήματα τα οποία κάποιοι πρέπει να απαντήσουν.
1. Γιατί δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσει φέτος η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ; Πώς είναι δυνατόν ο Δήμος Ρόδου με οκτώ νομικούς συμβούλους να μην μπορεί να βρει τη φόρμουλα στο θέμα της λειτουργίας της;
2. Αφού δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήσει αυτή η συμπληρωματική δομή πολιτικής προστασίας, γιατί δεν έγινε κινητοποίηση του εθελοντικού δυναμικού σε κάθε Κοινότητα τόσο της Ρόδου όσο και της Κω και των υπολοίπων νησιών ώστε να αναπληρωθεί το κενό; Δε θα μπορούσε να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των εθελοντικών ομάδων στον τομέα της πρόληψης τουλάχιστον;
3. Τι παραπάνω ενέργειες έγιναν φέτος αφού υπήρχαν ενδείξεις για δράση εμπρηστών στο νησί;
4. Θα έχουμε την ίδια κατάσταση και τα επόμενα έτη; Θα λειτουργήσει η ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και εάν όχι πώς θα αναπληρωθεί το κενό της;
5. Τι γίνονται τα χρήματα που διατίθενται κάθε χρόνο για πυρασφάλεια και πυροπροστασία; Μπορούν οι Δήμοι της Δωδεκανήσου και η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου να υποβάλουν απολογισμό στους πολίτες για τα ποσά αυτά που είναι αρκετά μεγάλα και τι πέτυχαν αξιοποιώντας τα εγκαίρως;
6. Γιατί επιτρέπεται να δημιουργούνται εστίες πυρκαγιάς από σκουπίδια που πετιούνται ανεξέλεγκτα; Ποιος θα τιμωρήσει όσους έχουν αυτή την απαράδεκτη κι εγκληματική συνήθεια;
7. Πόσο καλά παρακολουθούνται και προστατεύονται οι καμένες περιοχές από καταπατητές και παράνομη βόσκηση;

ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ

Ως κοινωνία αλλά και ως θεσμοί πρέπει να ξαναδούμε το φαινόμενο των πυρκαγιών και να εστιαστούμε περισσότερο στην πρόληψη και τη γρήγορη επέμβαση. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η κλιματική αλλαγή θα δημιουργούν στο μέλλον περισσότερες, πιο εύκολες πυρκαγιές σε μεγαλύτερο διάστημα του έτους. Είναι καθήκον μας να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες και να προστατεύσουμε το δασικό πλούτο που έχει απομείνει.

Για το τέλος αφήνουμε τα έργα που θα έπρεπε να γίνουν σε επίπεδο νομού και που ήταν αντικείμενο της περσινής συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. Στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης της περσινής συνεδρίασης περιλαμβάνονταν τα παρακάτω θέματα τα οποία πολύ θα θέλαμε να μάθουμε εάν έχουν υλοποιηθεί από τους αρμόδιους φορείς:
1. Χαρτογράφηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.
2. Έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων
3. Καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου.
4. Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Απορριμμάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ Α’ βαθμού.
5. Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο.
6. Επιτήρηση δασών – Μικτές Περιπολίες.
7. Συνεργασία φορέων με το Πυροσβεστικό Σώμα για τη διάθεση υλικών και μέσων.
8. Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς.
9. Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων – Οργάνωση Εθελοντισμού σε επίπεδο Δήμων.
10. Υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδ/σου Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου στις περιοχές των νησιωτικών συμπλεγμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Κω και Καρπάθου.
11. Αναθεώρηση Σχεδιασμού βάσει του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Οι Οικολόγοι Πράσινοι σε Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο

Οικολόγοι Πράσινοι

Την Κάσο και την Κάρπαθο επισκέφτηκαν ομάδα ο Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και Περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, ο Δ. Γρηγοριάδης, συντονιστής της Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Δωδεκανήσου και ο Μ. Κουλούμπρη μέλος της Πολιτικής Κίνησης, με ενεργή δράση σε θέματα περιβάλλοντος αλλά και τουρισμού. Ο Νίκος Χρυσόγελος και άλλα μέλη των Οικολόγων Πράσινων Ρόδου συμμετείχαν στην ποδηλατική πορεία που οργανώθηκε από φορείς της Ρόδου στο πλαίσιο της επίσκεψης ευρωπαίων ποδηλατιστών.
(Δείτε το βίντεο από την ποδηλατική εκδήλωση εδώ)

Κάσος

Κάσος – Φρυ

Στην Κάσο, η ομάδα των Οικολόγων Πράσινων ήταν προσκεκλημένη από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κάσου και τοπικούς φορείς του νησιού, για να συμμετάσχει σε διημερίδα για τον «πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την περιφερειακή ανάπτυξη» που έγινε την Τετάρτη 22/8 και την Πέμπτη 23/8.

Η πρώτη συνεδρία στο Αρβανιτοχώρι Κάσου

Στη συζήτηση κυριάρχησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στο νησί και ειδικότερα στους τομείς της αλιείας, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Κορυφαία θέματα, η ανεξέλεγκτη αύξηση των αιγοπροβάτων, η μη ολοκλήρωση του σφαγείου, η έλλειψη επιστημονικής παρακολούθησης και στήριξης του πρωτογενή τομέα, η έλλειψη πιστοποίησης και τυποποίησης προϊόντων, η εγκατάλειψη της γης αλλά και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σχεδίου για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του νησιού, λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή κρίση αλλά και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις προοπτικές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020.

Με το Βαγγέλη Κουκιάσα, πρόεδρο του Μεσόγειος SOS, τον Ντίνο Φούντη, στέλεχος του Οικολογικού Ανέμου και των Οικολόγων Πράσινων στο νησί και το Γιάννη Φούντη, από το νέο αίμα της Κάσου

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων με παρεμβάσεις του υδρολόγου – γεωλόγου Π. Μουτέν και του προέδρου του Δικτύου Μεσόγειος SOS, Βαγγέλη Κουκιάσα. Ο Δήμαρχος, διοικητικός εκπρόσωπος της Περιφέρειας, η πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κάσου, δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και αρκετοί πολίτες συμμετείχαν στις συζητήσεις που έγιναν κυκλικά στα διαφορετικά χωριά του νησιού.

Γ. Φραγκούλης, από τους διοργανωτές, Ν. Χρυσόγελος και ο Δήμαρχος του νησιού Δ. Ερωτόκριτος στο πάνελ της πρώτης μέρας

Ο ευρωβουλευτής Ν. Χρυσόγελος μίλησε για την ανάγκη ενός καλύτερου περιφερειακού σχεδιασμού που θα καλύπτει όλα τα παραπάνω θέματα, την ανάγκη προετοιμασίας – μέσα από έναν δομημένο διάλογο σε κάθε νησί και στο σύνολο της περιφέρειας – ενός συνεκτικού σχεδίου στρατηγικού και επιχειρησιακού για την οικονομία, την απασχόληση, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή. Περιέγραψε, συνοπτικά, τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2019 στις 5 βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές (Περιφερειακή Ανάπτυξη, Κοινωνική Συνοχή, Απασχόληση – Κοινωνική Πολιτική, Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, Θάλασσα και Αλιεία / Περιβάλλον). Επισήμανε, ότι όπως προκύπτει από την ανάλυση των πολιτικών που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας και των όρων των Κανονισμών για κάθε ένα από τα 5 Διαρθρωτικά Ταμεία, οι θεματικές προτεραιότητες για την περιοχή μας θα μπορούσε να είναι η κοινωνική συνοχή, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα αλλά και γενικότερα της υπαίθρου, η προστασία του κλίματος και η έγκαιρη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη αλιεία, η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, η προστασία κι αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και η ανάδειξη του πολιτισμού ως στοιχείο περιφερειακής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Το πάνελ της δεύτερης μέρας, Γ. Φραγκούλης, Γ. Φουντής και Ν. Χρυσόγελος

Επίσης, ο Νίκος Χρυσόγελος μίλησε για το ρόλο και τις προοπτικές της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα αλλά και στη νησιωτική μας περιφέρεια και την ανάγκη αντιμετώπισης της κρίσης μέσω πρωτοβουλιών των πολιτών, των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων αλλά και της αυτοδιοίκησης σε τομείς όπως οι κοινωνικές υποδομές, η αλληλεγγύη προς τις πιο αδύναμες ομάδες, η κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό της περιφέρειας (μεταξύ των νησιών αλλά και στο εσωτερικό κάθε νησιού), η διακίνηση των προϊόντων μέσα από δίκτυα παραγωγών – καταναλωτών κα.

Ο Δ. Γρηγοριάδης παρουσίασε τις προσπάθειες ανακύκλωσης που γίνονται στη Ρόδο μέσα από τους Εθελοντές για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό και πώς θα μπορούσε κάτι παρόμοιο να γίνει και στην Κάσο, τρόπους εύκολης οικιακής κομποστοποίησης αλλά και κομποστοποίησης στο σύνολο του νησιού, εφόσον υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και αποτελεσματική υλοποίησή του με προσεκτικά βήματα.

Εξάλλου, σε συνάντηση στο Δημαρχείο Κάσου έγινε πιο εντοπισμένη συζήτηση στα χρόνια προβλήματα του νησιού. Ο Δήμαρχος Δ. Ερωτόκριτος αναφέρθηκε στα οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα και την έλλειψη κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Κάσου. Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων αναφέρθηκε σε κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν με στόχο να ξεπεραστούν τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα η δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης στην Κάσο που θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον δήμο στο θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων (μείωση, επανάχρηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, συλλογή με διαλογή των υλικών στην πηγή, ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών κα).

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε, επίσης, χωριστή συνάντηση με νέους ανθρώπους από την Κάσο για να συζητήσουν μια πιο στενή συνεργασία σε θέματα δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους στην Κάσο, μεταφοράς εμπειριών και καλών πρακτικών αλλά και γενικότερα στήριξης των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι νέοι του νησιού.

Το διήμερο που παρέμεινε στο νησί, η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων είχε την ευκαιρία να συζητήσει θέματα ενδυνάμωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και δυνατοτήτων ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών στα θέματα απασχόλησης, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης με ένα σύνολο ενεργών πολιτών – που είτε παρέμεναν μέχρι σήμερα στο νησί, είτε επέλεξαν να εγκατασταθούν εδώ και χρόνια ή εγκαθίστανται σταδιακά τα τελευταία 1-2 χρόνια είτε το επιλέγουν για τις διακοπές τους συστηματικά.

Κάρπαθος

Όλυμπος

Στη Κάρπαθο η ομάδα των Οικολόγων Πράσινων παρέμεινε στο νησί για ένα διήμερο, 24 και 25 Αυγούστου. Επισκέφτηκε τον Δήμαρχο του νησιού Μ. Χανιώτη , συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΚΟΠΑΚ και δημοτικό σύμβουλο Γ. Χατζηκουτσό, με πολίτες και φορείς του νησιού και συμμετείχε σε τοπικές δραστηριότητες. Με τον Δήμαρχο, είχε μακρά συζήτηση για σχεδόν όλα τα θέματα του νησιού όπως τουρισμός, αποχετευτικό Πηγαδίων, Φορέας Διαχείρισης Β. Καρπάθου και Σαρίας, θαλάσσιο πάρκο, διαχείριση απορριμμάτων, νοσοκομείο, ύδρευση και διοικητικής φύσεως προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ των νησιών στην καθημερινή τους πρακτική. Με τον Γ. Χατζηκουτσό είχαν αναλυτικές συζητήσεις για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής οικονομίας, τοπικής ανάπτυξης και πολιτισμού.

Στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου και Σαρίας

Ο Νίκος Χρυσόγελος, στο πλαίσιο της περιοδείας του σε νησιά και περιοχές της χώρας για άμεση ενημέρωση των αυτοδιοικητικών αρχών και των φορέων σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, παρουσίασε στο Δήμαρχο τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2019 στις 5 βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές και τις δυνατότητες να επωφεληθούν τα νησιά, ιδιαίτερα τα μικρά από αυτές τις πολιτικές εφόσον υπάρξει κατάλληλη κι έγκαιρη προετοιμασία. Επανέλαβε τις θέσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ, τον οποίο εκπροσωπεί ως Περιφερειακός Σύμβουλος στο Ν. Αιγαίο, για την ανάγκη ενός σωστού περιφερειακού σχεδιασμού – όχι στα χαρτιά ή μέσα από γενικόλογες μελέτες. Επεσήμανε ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί χωρίς ουσιαστική διαβούλευση το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμό στο Ν. Αιγαίο που κατατέθηκε από την Περιφέρεια πριν ελάχιστες μέρες και έχει μπει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 1 Σεπτεμβρίου που θα γίνει στην Λέρο.

Ο Νίκος Χρυσόγελος ζήτησε από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τους φορείς των νησιών να απαιτήσουν αλλά και να αναλάβουν την πρωτοβουλία στο νησί τους για ουσιαστική διαβούλευση κι αναλυτική συζήτηση, να αποκτήσουν καλή γνώση των κατευθύνσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών και να ιεραρχήσουν τις προτεραιότητες και τις πραγματικές ανάγκες των νησιών σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Μόνο έτσι ώστε θα συμφωνηθούν τόσο οι κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδιασμού και θα γίνουν επιλογές διαφορετικών μοντέλων ανάπτυξης όσο και θα προετοιμαστούν ρεαλιστικά και σύγχρονα επιχειρησιακά σχεδία για ένα βιώσιμο μέλλον της περιφέρειας Ν Αιγαίου και κάθε νησιού χωριστά και οι τοπικές κοινωνίες θα αποκτήσουν ένα ουσιαστικό εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αξιοποίηση των όποιων πόρων θα μπορούν να διατεθούν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για το Ν. Αιγαίο για το διάστημα από σήμερα μέχρι και το 2020.

Αν επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, οι αστοχίες των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, η απλή παράθεση προτάσεων για έργα και η απουσία ενός σχεδίου που θα πετύχει τη βιωσιμότητας και την κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια μας, υπάρχει ο κίνδυνος όχι μόνο να σπαταληθούν πάλι πόροι αλλά πλέον να μην υπάρχουν πόροι γιατί άλλα να νομίζουν οι φορείς ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και εντελώς άλλα να προβλέπουν οι Κανονισμοί και οι προτεραιότητες των Διαρθρωτικών Ταμείων που αλλάζουν ριζικά. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος να συζητιούνται προτάσεις και να επιδιώκονται σχέδια και έργα που δεν έχουν καμία σχέση με τις θεματικές προτεραιότητες που μπορούν να στηριχθούν από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία στο Ν Αιγαίο. Αλλά ακόμα κι αν απορροφηθούν πόροι αυτοί να μην πετύχουν αποτελέσματα κι επιδώσεις που απαιτούνται πλέον είτε να μην μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κρίση στην οποία βυθίζεται η περιφέρεια, κοινωνικές δομές αλλά και πολλά νησιά.

Τονίστηκε, από την αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων, η ανάγκη ολοκληρωμένης λύσης του σημαντικότερου ίσως προβλήματος υποδομών του νησιού που είναι το αποχετευτικό της πρωτεύουσας αλλά και άμεσης, ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προβλήματος των απορριμμάτων με πρόληψη, επανάχρηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, συλλογή με διαλογή των υλικών στην πηγή, ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών κα). Στο πλαίσιο ενός τέτοιου σχεδιασμού θα μειωθούν δραστικά τα απορρίμματα, θα μειωθούν σταδιακά τα μεταφορικά κόστη (πχ οργανώνοντας την κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων αποκεντρωμένα, με κομποστοποιητές σε κατοικίες και μηχανικούς κομποστοποιητές στα χωριά – ιδιαίτερα στην ενότητα της Β Καρπάθου, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και οι εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης στην περιοχή του Ολύμπου αλλά πλέον για την συμπίεση και μεταφόρτωση των διαχωρισμένων στην πηγή διαφορετικών υλικών συσκευασίας (χαρτί – χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα, γυαλί) και τη μεταφορά τους σε κέντρα ανακύκλωσης (Ρόδος, Αττική ή Κρήτη). Ο Δημήτρης Γρηγοριάδης, προσφέρθηκε – εφόσον υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός και σχέδιο από τον Δήμο ή την Αναπτυξιακή του – να βοηθήσει ως συντονιστής των Οικολόγων Πράσινων Δωδεκανήσου αλλά και ως ενεργός πολίτης, με μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσία.

Ο Μιχάλης Κουλούμπρης επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσει η Κάρπαθος ένας μοντέλο τουρισμού που βασίζεται στην αγάπη και τη μακροχρόνια διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού, με δεδομένο ότι ένα ποσοστό τουριστών ενδιαφέρονται πλέον όχι για το μοντέλο μαζικού τουρισμού αλλά για ένα είδος τουρισμού που βασίζεται στις διαφορετικές γευστικές εμπειρίες, στην κατανάλωση τοπικών προϊόντων, στην παρατήρηση του φυσικού πλούτου, στη συμμετοχή στον τοπικό πολιτισμό. Τόνισε, επίσης, ότι η ύπαρξη της περιοχής NATURA και αύριο του θαλάσσιου πάρκου θα μπορεί να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού, με κατάλληλο σχεδιασμό, οργάνωση και σχεδιασμό αυτών των τουριστικών δραστηριοτήτων που έτσι θα ενισχύσουν τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες και όχι απλώς την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται κάπου πολύ μακριά από την Κάρπαθο.

Σε αυτή την συγκυρία της οικονομικής κρίσης που εντονότερα βιώνουν οι κοινωνίες των μικρών νησιών της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου οι κάτοικοι εναγωνίως ζητούν κατ΄αρχή άμεση την λύση των χρονιζόντων σοβαρών προβλημάτων υποδομής και λειτουργίας των τοπικών δομών και υπηρεσιών και δεύτερο την ενθάρυνση της πολιτείας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας ώστε οι νέοι να εργασθούν και παραμείνουν στον τόπο τους και να αυξήσουν το οικογενειακό τους εισόδημα που έχει συρρικνωθεί αρκετά τελευταία. Ευκαιρίες υπάρχουν σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων αλλά λείπει ο στρατηγικός σχεδιασμός η οργάνωση, ο συντονισμός και η γρήγορη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των όποιων πρωτοβουλιών από πλευράς υπηρεσιών του κράτους.
Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων παρακολούθησε την πολιτιστική εκδήλωση με την φιλαρμονική του Δήμου Ικαρίας, στο χώρο του Αμφιθεάτρου Πηγαδίων, όπου και ο Ν. Χρυσόγελος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Επισκέφτηκε τις περιοχές της Β. Καρπάθου Όλυμπο και Διαφάνι και τα εκεί γραφεία του φορέα Διαχείρισης Β. Καρπάθου και Σαρίας. Είχε επίσης σύντομη συνάντηση με ενεργούς πολίτες της περιοχής που έδειξαν ενδιαφέρον για τη σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής.

Το ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών EUROVELO

Δείτε το βίντεο από την εκδήλωση και την ποδηλατοδρομία εδώ

Η ομάδα των Οικολόγων Πράσινων συναντήθηκε εν πλω, επιστρέφοντας στη Ρόδο στις 25/8, όπως είχε κανονίσει, με ομάδα ποδηλατιστών από Ελλάδα, Γερμανία και Τουρκία, μέλη των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών Eurovelo, που ποδηλατούν την Μεσογειακή Οδό EV8 από την Πάτρα προς Πειραιά, Κρήτη, Ρόδο έως τα παράλια της Τουρκίας και τη Μαρμαρίδα.
Η διαδρομή γίνεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης και καταγραφής των δυνατοτήτων επέκτασης της Μεσογειακής Οδού EV8 στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η οδός κινείται από το Καντίζ της Ανδαλουσίας, τα παράλια της Γαλλίας και το Μονακό, διασχίζει κάθετα την Ιταλία και μέσω Σλοβενίας, Κροατίας, Μαυροβούνιου και Αλβανίας συνεχίζει νότια μέσω Ηγουμενίτσας και Πάτρας για να καταλήξει στην Αθήνα. Με την υποστήριξη διαφόρων φορέων – ο Νίκος Χρυσόγελος και οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν πολιτικά και οικονομικά την δράση – επιδιώκεται η ένταξη νησιωτικών διαδρομών στο ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών EUROVELO. Μια πιθανή διαδρομή σε σχέση με το Ν Αιγαίο θα μπορούσε να είναι: Από Χανιά μέχρι Σητεία, μέσω Ρεθύμνου και Ηρακλείου, Κάσου, Καρπάθου, Ρόδου, παραλίων Τουρκίας και επιστροφή σε Κω, Λέρο και άλλα νησιά. Μια εναλλακτική – παράλληλη διαδρομή θα μπορούσε επίσης να είναι: Σύρος, Πάρος, Νάξος, Τήνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος και στη συνέχεια Ρόδος, παράλια Τουρκίας και επιστροφή σε Κω, Λέρο και άλλα νησιά.

Ο Νίκος Χρυσόγελος και άλλα μέλη των Οικολόγων Πράσινων Ρόδου συμμετείχαν στην ποδηλατική πορεία που οργανώθηκε από φορείς στο πλαίσιο της επίσκεψης των ευρωπαίων ποδηλατιστών. Ο Νίκος Χρυσόγελος έχει υποστηρίξει το σχέδιο ως εισηγητής των Πρασίνων στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για το θέμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και έχει απευθύνει πρόταση συνεργασίας με πρωτοβουλίες ποδηλατιστών από τα νησιά για να διαμορφωθεί από κοινού ένα σχέδιο για τις ποδηλατικές διαδρομές στα νησιά που θα παρουσιαστεί για να στηριχθεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να προταθεί ως συνέχεια του δικτύου στο Ν Αιγαίο.

Η συνέχεια της περιοδείας στο Ν. Αιγαίο

Ο Ν. Χρυσόγελος παρέμεινε μέχρι το απόγευμα της Κυριακής στη Ρόδο μαζί με την ομάδα των ποδηλατών και ακολούθως θα επισκεφτεί τη Λέρο, τη Πάτμο, την Κάλυμνο και την Κω όπου θα συναντηθεί με φορείς και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης για να συζητήσουν θέματα των νησιών, τα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ολοκληρώνοντας έτσι την περιοδεία του στα Δωδεκάνησα που ξεκίνησε από τις 22 Αυγούστου αλλά και την περιοδεία του στα νησιά του Ν. Αιγαίου (που ξεκίνησε από τα μέσα Ιουλίου με επισκέψεις στην Σίφνο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη).
Στα νησιά του Ν Αιγαίου θα βρεθεί ξανά στο πλαίσιο του τριημέρου γαστρονομικού φεστιβάλ ‘Νικόλαος Τσελεμεντές’ που οργανώνεται στη Σίφνο 6,7,8 Σεπτεμβρίου.

Συγχαρητήρια επιστολή στο Σάββα Καραγιάννη για την ανάληψη της προεδρίας του ΑΠΜ

Η ΠΚ Δωδεκανήσου συγχαίρει το Σ. Καραγιάννη και του εύχεται καλή επιτυχία στα καθήκοντά του ως προέδρου του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Δωδεκανήσου

Σάββας Καραγιάννης, ο νέος πρόεδρος του ΑΠΜ


Αγαπητέ Σάββα,
Με την ευκαιρία της ανάληψης της προεδρίας του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου, θα θέλαμε να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο ομολογουμένως δύσκολο έργο που αναλαμβάνεις.
Σε μια πραγματικά δύσκολη για την περιοχή μας αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα περίοδο όπου τα σχέδια της Τουρκίας για νέα πυρηνικά εργοστάσια βρίσκονται, απ’ ότι φαίνεται, σε πλήρη ανάπτυξη, το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου καλείται να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για να σταματήσει τις αρνητικές αυτές εξελίξεις.
Ενώ λοιπόν μετά τις τραγικές καταστροφές στο Τσερνομπίλ και τη Φουκουσίμα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εγκαταλείπουν τις σκέψεις για εξέλιξη νέων σταθμών και ετοιμάζονται να κλείσουν οριστικά τους υφιστάμενους, η τουρκική κυβέρνηση ανακοινώνει σχέδια για τρεις νέους πυρηνικούς σταθμούς. Και αυτό παρά τις αντιδράσεις στην ίδια τη χώρα αλλά και το εξωτερικό και παρά τους πέρα από κάθε αμφισβήτηση κινδύνους που κρύβουν οι σχεδιασμοί αυτοί.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, θα είναι στο πλευρό του ΑΠΜ για την πάλη ενάντια σε αυτά τα σχέδια μέχρι της οριστικής ματαίωσης τους αλλά και σε κάθε προσπάθεια για επικράτηση της ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή μας.
Ελπίζουμε στην καλύτερη των συνεργασιών,

Φιλικά,

Δημήτρης Γρηγοριάδης
Συντονιστής της Πολιτικής Κίνησης Δωδεκανήσου
Οικολόγων Πράσινων